برا تو
برا تو

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
امتحان را خود شانس کنید

شانس خود را امتحان کنید
#1
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫██████╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫██████╫╫╫███████╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫
╫╫╫██████╫╫████████████╫╫███████╫╫
╫╫██████╫╫████╫╫╫╫╫╫████╫╫████████
╫██████╫╫███╫╫╫╫███╫╫╫███╫████████
╫██████╫╫███╫╫╫╫█████╫╫██╫████████
███████╫╫████╫╫╫██████╫██╫███████╫
████████╫╫████████████╫╫╫╫██████╫╫
╫████████╫╫████████████╫╫██████╫╫█
╫╫████████╫╫███████████╫█████╫╫╫██
█╫╫████████╫╫██████████╫██╫╫╫╫████
██╫╫╫╫╫╫████╫╫████████╫╫█╫╫███████
███████╫╫╫███╫███████╫╫╫╫╫████████
█████████╫╫╫██╫█████╫╫╫╫█████████╫
███████████╫╫█╫█████╫╫╫█████████╫╫
█████████████╫╫╫███╫╫╫██████████╫╫
██████████████╫╫███╫╫███████████╫╫
███████████████╫███╫████████████╫╫
████████████████╫╫╫█████████████╫╫
█████████████████╫█████████████╫╫╫
█████████████████╫█████████████╫╫╫
╫████████████████╫████████████╫╫╫╫
╫╫███████████████╫███████████╫╫╫╫╫
╫╫╫██████████████╫██████████╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫████████████╫████████╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
█╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
████╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
█████╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
█████╫╫╫╫╫████╫╫█████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫
██████╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫╫
██████╫███████████████████████╫╫╫╫
████████████████████████████████╫╫
╫╫███████████████████████████████╫
╫╫╫███████████████████████████████
╫╫████╫██████████████████████████╫
╫████╫╫╫████████████████████████╫╫
████╫╫╫╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫
███╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫
╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫  مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود.

کشاورز گفت برو در آن قطعه زمین بایست.

 من سه گاو نر را آزاد می کنم اگر توانستی دم یکی از این گاو نرها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد.

 مرد قبول کرد. در طویله اولی که بزرگترین بود باز شد .

باور کردنی نبود بزرگترین و خشمگین ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود.

 گاو با سم به زمین می کوبید و به طرف مرد جوان حمله برد.

جوان خود را کنار کشید تا گاو از مرتع گذشت.

دومین در طویله که کوچکتر بود باز شد.گاوی کوچکتر از قبلی که با سرعت حرکت کرد .

جوان پیش خودش گفت : منطق می گوید این را ولش کنم چون گاو بعدی کوچکتر است و این ارزش جنگیدن ندارد. 

سومین در طویله هم باز شد و همانطور که فکر میکرد ضعیفترین و کوچکترین گاوی بود که در تمام عمرش دیده بود.

پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد.

اما.........گاو دم نداشت!!!!

زندگی پر از ارزشهای دست یافتنی است اما اگر به آنها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر هیچ وقت نصیبمان نشود.


برای همین سعی کن که همیشه اولین شانس را دریابی.
خداوندگوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم 
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
#2
Wink 
زیبا بود ممنون
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: mina8


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان