برا تو
برا تو

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
تمام حروف سیمبل برای زیبا سازی ایدی نیمباز

تمام حروف سیمبل برای زیبا سازی ایدی نیمباز
#1
در اینجا تقریبا تمام حروف سیمبل برای زیباکردن ایدی خود را قرار میدم


کد پی‌اچ‌پی:
๑۩۞۩๑ ♬✿.★ ☆ εїз℡❣·۰•●○●ōゃ ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐
◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ →
あ ぃ £ ❤# @ & * ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡
ღ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏ × ÷ = ≠ ≒ ∞
ˇ ± √ ⊥▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤
♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ✙ ✈ ✉ ✌ ✁♝ ♞♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ₪ ™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎
○ ● ⊕ ⊙ ○  △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ 
&⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧
✐✌✍✡✓✔✕✖ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌
▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✄☪☣☢☠░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ♠
♣ ▣ ۰•● ❤ ●•۰► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦♧♡♂♀♠♣♥❤☜☞☎☏⊙◎ ☺☻☼▧▨♨◐◑↔↕▪ ▒
◊◦▣▤▥ ▦▩◘ ◈◇♬♪♩♭♪の★☆→あぃ£Ю〓§♤♥▶¤๑⊹⊱⋛⋌⋚⊰⊹ ๑۩۩
.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ✿ ✲ ❈ ➹
~.~ ◕‿❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ღღღ ▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★
☆ ☇ ☈ ⊙ ☊ ☋ ☌ ☍ⓛⓞⓥⓔ๑•ิ
.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿ ☉♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ✙✈ ✉ ✌ ✁ ✎ ✐ ❀ ✰
❁ ❤ ❥ ❦❧ ➳ ➽ εїз℡❣·۰•●○●ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕
▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £
❤ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡ ღ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉
Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇
☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♝ ♞♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « »™ ♂✿
♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○  △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ ©
® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ✐✌✍✡✓✔✕✖ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥
♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪

Аа Ð˜Ð¸ Ð¡Ñ ÐªÑŠ Ð‘б Ð™Ð¹ Ð¢Ñ‚ Ð«Ñ‹ Ð’в ÐšÐº Ð£Ñƒ Ð¬ÑŒ Ð“г Ð›Ð» Ð¤Ñ„ Ð­Ñ Ð”д Ð´Ñ ÐœÐ¼ ÑÐ¼ Ð¥Ñ… Ð®ÑŽ Ð•Ðµ ÐÐ½ Ð¦Ñ† Ð¯Ñ ÐÑ‘ ÐžÐ¾ Ð§Ñ‡ Ð–ж ÐŸÐ¿ Ð¨Ñˆ Ð—з Ð Ñ€ Ð©Ñ‰ Â» âŒâ†•Î¦Âªâ”¼â”´â˜»â˜ºâ™¥â™£â™ â—Šâ™«â–ºâ–¼â–‘V╤Θ5f╓⌐•¬ Ã· Â± Â¸ Âµ Ã· Ã¾ â€¢ â„¢ Ã° 
(c) (r¶ â€¡ â€  Â« Â» Ã¥ â€° Âº Â° Âª Â¹ Â² Â³ â€” Æ’ Å” Î­ Å¡ ÎžÎžÎž â‚ª Â¦ Ã¾ Î® Ä½ Î± â€¢â€¢â€¢ Â¢ Î² ÏƒÃ¼ Ã­ÂŸÃ«Å¥ Ä« â€¦ Î  Î“ Ã… Î¦ Î› Ã± Î£ â€¢ â€¢ Â¨â€¢â€¢â€¢â€¢Â¨ ÃÂº Â¬ Â¯ l â€¹ Â¤ â„¢ Â¹ Â² Â³ Â¢ Â± â€  Â» Â« Â½ Â¼ Â¾ â† â†’↑↓

Аа Ð˜Ð¸ Ð¡Ñ ÐªÑŠ Ð‘б Ð™Ð¹ Ð¢Ñ‚ Ð«Ñ‹ Ð’в ÐšÐº Ð£Ñƒ Ð¬ÑŒ Ð“г Ð›Ð» Ð¤Ñ„ Ð­Ñ Ð”д Ð´Ñ ÐœÐ¼ ÑÐ¼ Ð¥Ñ… Ð®ÑŽ Ð•Ðµ ÐÐ½ Ð¦Ñ† Ð¯Ñ ÐÑ‘ ÐžÐ¾ Ð§Ñ‡ Ð–ж ÐŸÐ¿ Ð¨Ñˆ Ð—з Ð Ñ€ Ð©Ñ‰ Â» âŒâ†•Î¦Âªâ”¼â”´â˜»â˜ºâ™¥â™£â™ â—Šâ™«â–ºâ–¼â–‘V╤Θ5f╓⌐•¬ Ã· Â± Â¸ Âµ Ã· Ã¾ â€¢ â„¢ Ã° 
(c) (r¶ â€¡ â€  Â« Â» Ã¥ â€° Âº Â° Âª Â¹ Â² Â³ â€” Æ’ Å” Î­ Å¡ ÎžÎžÎž â‚ª Â¦ Ã¾ Î® Ä½ Î± â€¢â€¢â€¢ Â¢ Î² ÏƒÃ¼ Ã­ÂŸÃ«Å¥ Ä« â€¦ Î  Î“ Ã… Î¦ Î› Ã± Î£ â€¢ â€¢ Â¨â€¢â€¢â€¢â€¢Â¨ ÃÂº Â¬ Â¯ l â€¹ Â¤ â„¢ Â¹ Â² Â³ Â¢ Â± â€  Â» Â« Â½ Â¼ Â¾ â† â†’↑↓ .•°•••ـــــــــــــــــــ•ـ•ــــــ¦◊`↲'•.´`.•'↳↲´◊¦м°`Î….•°¨¨°•¦◊`↲' Â©Â®ï †ï ˆÂª ï ï ƒâˆšÂ¶Â® âˆ•ï †ä·®â‚ªï Â¦ Â¨Â©Â«Â¬Â­Â®Â°Â±Â²Â³â„¦â„®â…“⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∂∆∑−∕∙√∞∟∩∫≈≠≡≥♀♂⌂⌠⌡─│┐░▒▓█ Â´ÂµÂ¶â€¢Â¸Â¹ÂºÂ»Â½Â¾ÄžÄŸÄ£Ä¤ÄªÄ«Ä¬Ä­Ä®Ä¯Ä°Ä± ÅµÅ¶Å·Å¸Å¹ÅºÅ»Å¼Å½Å¾Å¿ÆÆ’ƠơƯưǍǎ˙˚•˛˜˝̣̀́̃̉;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθι ÎºÎ»Î¼Î½Î¾Î¿Ï€ÏÏ‚στυφχψωϊϋόύώЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзиклмнопрсуфхцчшщ» ?Ш»«₪ΔΛΞΩΨ¦¶ø↑↓?↲◊®©™½¼¾÷×¹²³°ºªώ±•۰¿@£þ€$$¥¤ώλβανψφðΘιŁŊ¡И׃ֶׁ Ö·××‘גσדהוזחטיךכלםמןנяסעףפץצקרשתװױײ׳״،؛؟ءآأأؤإئابةتجحخدذرزسشصطظعغـفقکلمنهوىیًٌٍَُِّْٓٔ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩ ØŸÃ°Ñ Å Ù¤Ù¢ØŸ â‚§Å¦â†â†’↑↓↖↘،؛|̲̅|̲̅|̲̅¢ظ¢ع¢غ¢ـ¢ف¢ق¢ک¢à¢ل¢ل¢â¸¸£ض¢ô Ø¶Ã—طظعغـفقکàلâمنهوçèé ÃªÃ«Ù‰ÛŒÃ®Ã¯Ù‹ÙŒÙÙŽÃ´ÙÙÃ·Ù‘ùْûü¨€پھ½²¯£ٹŒژچ،ڈہءآأؤإئابةتثجحخدذزسشصض×طظعغـفقکàلâمنهوçèêëىیîïًٌےَذ¯√ھبً٪۷ﻤُْم?Ù‘ Ä°à§¢Ä°Â®^៍ Ù‚ौैाीूل©₪¶¶¶خؤبظô•·.·´¯`·.·´¯`·.↑ â†“ â—Š Ø› Í¾Ì£Ì‰ÌƒÌÌ€ ØªÂ® â„–?±½¼¾©®ھ°™؛¹²³₪´¯`¦وëلČضطظ*«»؛خ¶ â– â–¡â—†â—‡â—â—‹â–²Ø¤â˜†â˜…▪▫•؛◦♀♂♠♣ Â» Î† Î“ Î” Îˆ Î‰ Î˜ Î™ ÎŠ Î› Îž ÎŒ Î  Î£ ÎŽ Î¦ Î¨ Î© Î¨ Î Î± Î¬ Î² Î³ Î´ Îµ Î­ Î¶ Î· Î® Î¸ Î¹ Î¯ Îº Î» Î¼ Î½ Î¾ Î¿ ÏŒ Ï€ Ï Ïƒ Ï‚ Ï„ Ï… Ï Ï† Ï‡ Ïˆ Ï‰ ÏŽ Â» Â±Â½Â¼Â¾Â©Â®ÂªÂ°ÂºÂ¹Â²Â³â‚ªÂ´Â¯`¦ζλαČΦΨΩ«»єΞ¶ â– â—â—‹â–²Î”▪▫İ•¿™¥¢¤¬◊∑≤≥⅞₪∩†₫‰‹ â€ºâ€¼â€¾âªâ«â¬â­â®â¯â¿â‚£â‚¤â„…ℓ℮⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∂∆∑−∕∙√∞∟∩∫≈≠≡≥⌂⌐⌠⌡─│┐└┘┘ â”œâ”¤â”¬â”´â”¼â•â•‘╒╓╔╕╖╗╘╚╛╛╝╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪╫▐░▒▓■□▬►▼◄◊◘◙◦☼♀♂♠♣♥♦♪♫(―‘’ â€˜ â€™ â€œ â€â€ž â€šÂ°Ã—π‰≈–—‡☺☹ Â» à¤ à¤‚ à¤ƒ à¤… à¤† à¤‡ à¤ˆ à¤‰ à¤Š à¤‹ à¤Œ à¤ à¤Ž à¤ à¤ à¤‘ à¤’ à¤“ à¤” à¤• à¤•à¤¼ à¤– à¤–़ à¤— à¤—़ à¤˜ à¤™ à¤š à¤› à¤œ à¤œà¤¼ à¤ à¤ž à¤Ÿ à¤  à¤¡ à¤¡à¤¼ à¤¦ à¤¢ à¤¢à¤¼ à¤£ à¤¤ à¤¥ à¤§ à¤¨ à¤© à¤ª à¤« à¤«à¤¼ à¤¬ à¤­ à¤® à¤¯ à¤¯à¤¼ à¤° à¤± à¤² à¤³ à¤´ à¤µ à¤¶ à¤· à¤¸ à¤¹ à¤¼ à¤½ à¤¾ à¤¿ à¥Š à¥‹ à¥Œ à¥ à¥€ à¥ à¥‚ à¥ƒ à¥„ à¥… à¥† à¥‡ à¥ˆ à¥‰ à¥ à¥‘ à¥’ à¥“ à¥” à¥  à¥¡ à¥¢ à¥£ à¥¤ à¥¥ à¥° Â» â™¦â†“♥☻♠◄●♫^◊°`¯´°◙ â„¢ï “ â™¥â™¥â˜ºÙ€Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€â™‚♀©½░▒°•.¸.•°°•.¸.^•.¸¸.•´¯`•.•.¸¸.•´ΦζπρЏ¯√ª٪۷ﻤ Ø¨ Â® Ù†à¥Œà¥ˆà¤¾à¥€à¥‚©₪٥¶ΞΔΩф••.•´¯`•.•´¯`•.↑ â†“ â—Š â€¦Â°â€¢â€¢..••°… Ø›Í¾Ì‰ÌƒÌÌ€ÄˆÄ‰ÄŠÄ‹Ä”ĕĜĝĠĤĥ Ä§Ä¬Ä­Ä²Ä³Ä´ÄµÄ¸Î»Î£-ٔظض¹؛«»½¾₪™↑↓◊۴©­®…¯°¹²³؛ф۸ਿ á€¶Â¹ Â² Â³ Â¢ Â± Â» â„¢Ø®Â©ïˆ‰â†“↑↓¬ Â° Ú¾ Ø¶ Ø› ØŒ â† â„¢à¹à¸´à¹à¸´Ë‡Ø¸ Â½ Û´ â€¦Â¯ Û¸ à¨¿å Ù…°۴义 Ã« Ù‹ Ð âˆš Ú¾ Ùª Û· ï»¤ à§¢ à¥Œà¥ˆà¥‚ Ù¥Â¶ Ø® Ø¤ â€¢.•´¯`•.;̣́̀ å Â¢ Û Ã«Ø³ÌƒÂµ=-» Â« Â¦ Ø®â†‘ Ù¥à¹‹ à¹Ž à¸¸ ×™ Ã—قהורח ×“ Â» â‚£â‚¤â‚§â‚ªâ‚«â‚¬â„…ℓ№™Ω℮⅓⅛⅜⅝⅞←↑→↓↔↕↨∟∩∫≈≠≡≥⌂⌐⌠⌡─│┐└┘┘ Ã‚¤ੀ *Í… -Öµ Ä€à¤¿ aÍ¡ ÖºÌ¶ 1 Â¼Ö³ Âà° Ö¹Ö¶ ×¨à° Ä“ఁ Â¦à° oÌ´ OÌ´ ×´Â»Â«â‚ªÎ”ΛΞΩΨ¦¶ר↑↓↲◊®©™½¼¾ק׳¹²³°÷×±•۰¿@£€$$¥₪%&§ΐı#ώχλΣβανψθφנΘι£ζŊ¡ ñsÒƒảòā̇µ֠Ā̇p̃ÓoÌ–OÌ–=̏-Ù” Â» â–€â–„█▌▐▐░▒▓■□▪▫▬►▼◄◊○●◘◙◦☺☼☼♀♂♠♣ Â» Î¦Î¨Î©Î”ªŧωđниŧγ¹šєνεη™±й£µ±º²: , â€¢ Â° * Â¤ Â«â„¢Â»Â´Â´Â°â€¢Â³ÂºÂ½ÎžÑ”™◊®™«»•·иєє™©◊®ĀαвьĎđď Ä’ĘєεēęėŦğģнīıЌкĻŁмŃŋηŋόρþямЯŘŔšтŤţŧťµω×γzŻŻִֵֵֶֶֶֶ¹²³ξ•·.·´¯`·.·•¹°¹•· Â» AaБбBвГгДдEeЖжЗзИиЙйKкЛлМмHнОоПпРрСсTтУуФфХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя«» Î±Î²Î´Ï†Î´Î³Î“ηιλκμνωπσρυτθψχξ ï»®à¹Â¬Â±ÂºÂ¹Â²Â³Â¼Â½Â¾â—¦â€¢â–ªà¹Â°Â´Â¯`¨÷µ¶¦†‡₣Þþ â¬â­â®â¯
๑•ิ.•ั๑
๑۩۞۩๑ ♬✿.。. ★ ☆ εїз℡❣·۰•●○●ōゃ ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐
◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ →
あ ぃ £ ❤# @ & * ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡
ღ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏ × ÷ = ≠ ≒ ∞
ˇ ± √ ⊥▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤
♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ✙ ✈ ✉ ✌ ✁♝ ♞♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ₪ ™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎
○ ● ⊕ ⊙ ○  △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ &⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧
✐✌✍✡✓✔✕✖ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌
▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ✄☪☣☢☠░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ♠
♣ ▣ ۰•● ❤ ●•۰► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦♧♡♂♀♠♣♥❤☜☞☎☏⊙◎ ☺☻☼▧▨♨◐◑↔↕▪ ▒
◊◦▣▤▥ ▦▩◘ ◈◇♬♪♩♭♪の★☆→あぃ£Ю〓§♤♥▶¤๑⊹⊱⋛⋌⋚⊰⊹ ๑۩۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲ ❈ ✿ ✲ ❈ ➹
~.~ ◕‿- ❣ ✚ ✪ ✣ ✤ ✥ ✦❉ ❥ ❦ ❧ ❃ ❂ ❁ ❀ ✄ ☪ ☣ ☢ ☠ ☭ღღღ ▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★
☆ ☇ ☈ ⊙ ☊ ☋ ☌ ☍ⓛⓞⓥⓔ๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿ ☉♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ✙✈ ✉ ✌ ✁ ✎ ✐ ❀ ✰
❁ ❤ ❥ ❦❧ ➳ ➽ εїз℡❣·۰•●○●ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕
▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £
❤ ❁ ❀ ✿ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ¤ ☼ ☀ ☽ ☾ ❤ ♡ ღ☻ ☺ ❂ ◕ ⊕ ☉
Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏▶ ▷ ◀ ◁ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇
☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☑ ☒☢ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ♠ ♝ ♞♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « »™ ♂✿
♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○  △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ ©
® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ✐✌✍✡✓✔✕✖ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥
♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ 

 

 کپی "الگو برداری" از مطالب ما کار غییر انسانی هست
همانا این افراد نادان هستند !
(صرفا جهت اطلاع دوستان)
جای سر زدن و کپی الگو برداری بشین فکر کن  haa
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: AliresA
#2
کارت ها:♦ ♠ ♥ ♣
♢ ♤ ♡ ♧
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید
شطرنج:♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙برف / ستاره:❂ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ╰☆╮ ✡ ❂ -‘๑’- ⎈

 
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: Zakeri M


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان