برا تو
برا تو

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
اس ام نامردی

اس ام اس نامردی
#1
چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد


برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید


اس ام اس نامردی
هیس! گوشم کر شد نامردی رامگر فریاد میزنند؟برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی رفیق
زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست؛
به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن
بهتر از در نگاه دیگران شکستن استبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید
اس ام اس نامردی در عشق
خدایا؟
در برابر ان همه نامردی که درحقم کرد
سکوت حرف قشنگی نبود
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید
اس ام اس نامردی و بی معرفتی
به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی
که نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید
اس ام اس نامردی دوست
بسلامتی اونی که تو همه این نامردی، ما رو مرد حساب میکنهبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی ذفیق
مردونه حرف بزن مردونه بخند مردونه گریه کن
مردونه عشق بورز مردونه ببخش
مرد باش و هیچ وقت نامردی نکن
مخصوصا در حق کسی که باورت کرده
و بهت تکیه کردهبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی در عشق
به سلامتی مردایی که از پل نامردی نمیرن ولی تو دریای مردی غرق میشنبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی کردن
از سیگار کشیدن هیچکس مرد نشد
اما از نامردی خیلی ها سیگاری شدنبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی دوست
دلم برای خودت که نه ولی برای نامردی هات تنگ شده، آغوشش گرم تر از آغوش من بود؟برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی پیامک نامردی
تو این دنیای نامردی
بدنبال چه میگردی
نگرد، بیهوده میگردی
جوانمردی قدیمی شد
رفیقان عهد بشکستند
فقط تو ماه شبگردی
که بی منت جوانمردیبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی در عشق
انان که بودنت را قدر نمیدانند رفتنت را نامردی میخوانندبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی و بی معرفتی
دلم از بی کسی غمگین است
ولی کویر تنهاییم را با
بهشت پر از نامردی عوض نمیکنمبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی در عشق
مادرم
مرا ببخش قرمزی چشمانم بخاطر سوزششان نبود
دلیلش گریه کردن برای نامردی بود ک اسم خودش را “مرد”میگذاشتبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی رفیق
مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند گدایی عشق میکنند تا وقتی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند اما همین که مطمئن شدند نامردی را در حد مردانگی انجام میدهند
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی sms na mardi
خداجونم همه نامردایی که در حقم نامردی کردن رو می بخشم
چون محتاج بخشیدن تو هستمبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی پیامک نامردی
ب سلامتیه قالی، که اجازه میده هر مردو نامردی روش پا بزارن. اما باز از ارزشش هیچی کم نمیشهبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی رفیق
مردانگی ات را
با غرور بی اندازه ات به دختری که عاشق توست
ثابت نکن
مردانگی را
زمانی میتوانی نشان دهی که دختری
با تمام تنهایی اش به تو تکیه کرده
و با تکیه به غرور تو
به قدرت تو
در این دنیای پر از نامردی
قدم بر میداردبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی دوست
عشق موجی است که بر دریای نامردی شناور استبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی و بی معرفتی
لاشه عاشقی ام سگ خور نامردی تو
آنقدر خون به دلش هست که هارت بکندبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی در عشق
دلم از این همه نامردی مردمان این دیار میگیردبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید
اس ام اس نامردی کردن
مردان درصید عشق به وسعت نامنتهی نامردند
گدایی عشق می کنند تا آنجاکه موفق به تسخیر قلب زن نشده اند
اما همین که موفق شدند مردانگی رادرکمال نامردی به جا می آورندبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی رفیق
به سلامی اونایی که نامردی های زمونه نامردشون نکردبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی دوست
شاید میان این همه نامردی
باید شیطان را ستود
که دروغ نگفت
جهنم را به جان خرید اما
تظاهر به دوست داشتن آدم نکردبرای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شویداس ام اس نامردی
زمین به مرد بودنت نیاز داره
مرد باش. مردونه حرف بزن. مردونه عشق بورز
مردونه گریه کن، مردونه ببخش
مرد باش، نه فقط باجسمت بانگاهت با احساست، باآغوشت
مردباش وهیچوقت نامردی نکن
مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باشخداوندگوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم 
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: BARATO ، حدیث20 ، DANYAL_PISHRO ، тαяαηє ، Zakeri M
#2
دردناک است

باران ببارد
خیس شوم
و بدانم تو
گرمای دستت مال من نیست
پای به پای دیگری راه میروی
زیر چتری که خودم به تو داده بودم. . .

 
°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

نگرانم!
برای روزهایی که می آیند
تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات کنند!
نگرانم!
برای پشیمانی ات، زمانی که هیچ سودی ندارد!
نگرانم!
برای عذاب وجدانت، که تو را به دار می کشد وُ می کُشد!
روزگاری رنج تو رنجم بود
اما روزها خواهند گذشت…
و تو
آری تو
آنچه را به من بخشیدی
از دست دیگری باز پس خواهی گرفت!
و آنچه که من به تو بخشیدم، هیچگاه نخواهی یافت!

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام
که هر وقت دلت خواست خردش کنی
غرور من اگر بشکند
با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

هر شب پتروس شهر من خواب است
وقتی چشمانم چکه می کنند…

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°


 

اینقدر مرا از رفتنت نترسان
قرار نیست تا ابد باهم بمانیم
روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند
ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه
بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

به نفس های خــستـــــه این “گــــــــــــــــرگ” نگاه نکن!!!
دنیــــــــا رابرای کسی دریدم……..
که مـــــــرا به “سگی” فروخت!!!

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

هـِــ ی غریبـــﮧ !
قیــآفت خیلـے آشنـآست
من و تو قبلا جـآیـے همدیگرو ندیدیــ م ؟
آهـ ـآن… یـ ـآدم اومــد
یــﮧ روزآیـے یــﮧ خاطره هـآیـے بـآ هم دآشتیم
یـآدمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے
هــﮧ … انقدر مــآت نگـ ـآم نکن
عشقت حسودیش میشــﮧ !
دســتات ارزونــی خودتــ..
رآستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندآرم
دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید
خوآستم بدونـی!

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

تو سکوت میکنی و فریاد زمانم را نمی شنوی !
یک روز …. من سکوت خواهم کرد ؛
و تو آن روز …. برای اولین بار مفهوم “دیر شدن ” را خواهی فهمید …

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

کاش اون لحظه هایی که یکی ازت میپرسه حالت چطوره؟
و تو میگی خوبم یکی باشه بغلت کنه و بگه میدونم نیستی

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

خیلی حرف است...
که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی
برای کسی که بدانی حتی یک بار در
عمرش به خاطر تو بغض هم نکرده است...

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

شک کرده بـودم کسی بین ماست
حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم
چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

بعضی هارا هم باید در جوب شست
تا لجن ها همه خوشحال شوند
که کثیف تر از خودشان نیز وجود دارد
بسوزه پدره نامردی…

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

خیانت واژه ی تلخی ست
حقیقتی زهرآگین
فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارم ها
هرگز تبرئه ای نیست
آنکه را که چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

آدم ها تنها که نباشند ، می روند
تنها که می شوند ، برمی گردند
وقتی که برگشتند تنها لایق یک جمله اند : هِررررری

 

°°°°°°°°
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید

°°°°°°°°

 

گفتی :
“منو فراموش کن”
اما بپرس “ارزش به یاد موندنو داری ؟؟؟”
خداوندگوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم 
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
#3
مرسی که فعالی اما تو دنیای مجازی این قد مطلب ریخته که دیگه مطلب تو همه جا هست.
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط:
#4
هرکی واسه پستش و بخشی که مدیره زحمت میکشه و قابل احترامه دوست عزیز
ایشون هم به هر مناسبتی میاد پیام میزاره یعنی این که انجمن و مدیر بخشی که هست واسش مهمه و اهمیت دارهبرای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: SKELETON ، mina8 ، Zakeri M
#5
ممنون خیلی عالی بود Heartآرامـش یعنـی ایـ Heart ـن دیگه نزنه
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: mina8
#6
(06-09-2015، 09:55 PM)тαяαηє نوشته:
برای مشاهده لینک باید عضو شوید یا وارد شوید
ممنون خیلی عالی بود Heart

تب سپاس برای اینکار ایجاد شده اگر هم دیگه خیلی  بالاتر از حد انتظارتون بود می تونید با دادن اعتبار تشکر کنید...امید دارم هنوز...?
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: тαяαηє ، mina8 ، Zakeri M


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان